Stížnosti

V rámci sociálních služeb "Centrum denních služeb" a "Osobní asistence" má každý klient, jeho opatrovník či zákonný zástupce možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána těmito způsoby:

 • ústně (jakémukoli zaměstnanci)
 • písemně na adresu Centra LADA, z.s., Nádražní 362, Pacov
 • vložením do anonymní schránky (na zdi v šatně) -  sociální pracovník 1x týdně schránku kontroluje; veškeré anonymní stížnosti jsou evidovány v Knize evidence stížností a vyřízení stížností, která je v kanceláři ředitelky
 • emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ředitelka vytiskne stížnost a zanese do "Knihy evidence stížností a vyřízení stížností"

Obě strany stížnosti musí být o výsledcích řízení písemně vyrozuměny do 30 dnů od přijetí stížnosti v Centru LADA, z.s.

Zásady vyřizování stížností

 • stížnosti se vyřizují písemně
 • vyřizování stížností je diskrétní záležitostí
 • je zajištěno bezpečí pro všechny strany
 • je zajištěna efektivita vyřízení stížnosti, způsob řešení stížnosti je volen s ohledem na účinné, rychlé a odpovídající řešení
 • stížnosti, které jsou opakované a neoprávněné a byly řádně prošetřeny, se nevyřizují
 • vyřizování stížností je 1x ročně kontrolováno zástupcem Rady z.s.- stačí podpis v Knize evidence stížností a vyřízení stížností s uvedením data kontroly
 • každý uživatel/opatrovník/zákonný zástupce je seznámen s možností podat stížnost již při přijetí do služby

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.