V roce 2015 nás podpořili:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Kraje Vysočina

Fond Kraje Vysočina

Úřad práce Pelhřimov

Město Pacov

 

MĚSTYS Čechtice, Načeradec, Nová Cerekev, město Červená Řečice

 

OBEC Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Čáslavsko, Čížkov, Dehtáře, Dubovice, Důl, Hojovice, Horní Ves, Hořepník, Chlum, Chýstovice, Chyšná, Jiřice, Kámen, Koberovice, Kojčice, Košetice, Křešín, Leskovice, Lesná, Litohošť, Mezilesí, Mezná, Onšov, Pošná, Putimov, Rynárec, Růžená, Salačova Lhota, Samšín, Slapsko, Střítež, Těchobuz, Útěchovice, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky, Velká Chyška, Veselá, Věžná, Vyklantice, Vyskytná, Zachotín, Želiv

 

FIRMY Agropodnik Košetice, a.s.; Agrospol Starý Pelhřimov; A.V.I. s.r.o.; Belis a.s.; Bluetech s.r.o.; Dřevozpracující družstvo Lukavec; Dřevotvar – řemesla a stavby; ENERGOSPOL, s.r.o.; FREMIS, a.s.; HORA, s.r.o.; Hranipex Czech Republic k.s.; Inted s.r.o.; Intersnack a.s.; KAMÍR & Co spol. s r.o.; Kompresory PEMA, s.r.o.; KOS servis s.r.o.; KOVOTVAR s.r.o.; KPMG Česká republika, s.r.o.; KSF, spol. s.r.o., Linmaster s.r.o.; Liwa CZ, s.r.o.; MANATECH CZ s.r.o.; Matějovský a.s.;MICROCOMP Plus s.r.o.; PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o.; PRO DESIGN CZ; Římskokatolická farnost Lišov; SDH Želiv 2, Spojené kartáčovny, a.s.; STATUS STAVEBNÍ a.s.; Tubi Italia Bohemia s.r.o.; VELFREM a.s.; VOD Jetřichovec, družstvo

 

NADACE ERA pomáhá regionům, Nadace ČEZ

 

FYZICKÉ OSOBY pí Jana Bešťáková (BEPOR), p. Zdeněk Čermák, p. Dedek, p. ing. František Dostálek, p. Viktor Fatka a p. Pavel Teodosijev Praha, p. ing. Milan Flíček, p. Aleš Janda, p. Jaroslav Janda, pí Eva Jandová, p. Jiří Kafka, p. Mgr. Jan Kolář, p. MUDr. Jan Konečný, manželé Kozlerovi, p. Ivan Kubarič, p. ing. Kupec, p. ing. Jiří Majer, p. Petr Moravec ml., p. MVDr. Josef Peroutka, p. MUDr. Josef Pešek, p. Zdeněk Rendl, p. ing. Vít Skála, pí Jana Soukupová, pí MUDr. Luďka Svobodová, pí Lucie Špillerová, manželé Vašinovi, p. Radek Veselý, p. Wastl, pí ing. Helena Vlková, manželé Žižkovi, ženy a muži z Hrádku a další, kteří nás podpořili v projektu Era pomáhá regionům

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.