Saturday the 14th - . Joomla 3.2 Templates

 Plány na rok 2019

 

 • Pokračování v projektu „Domeček pod Špýcharem“ - terénní úpravy.
 • Pokračování v projektu "Zahrada s radostí" - vybudování cesty, venkovní fitpark.
 • Účast na akci Ukliďme svět-ukliďme Česko - Leskovice.
 • Canisterapie v LADĚ.
 • Projekt celoročních sportovních a volnočasových aktivit, který podporuje Kraj Vysočina: "Muzicírování pro radost".
 • Benefiční akce pro LADU.
 • Údržba Centra LADA a přilehlých pozemků.

 

Dlouhodobé plány

 • Zahájit fungování „Domečku Pod Špýcharem“.
  Smyslem tohoto projektu je vytvořit bydlení pro klienty, kteří byli doposud zvyklí žít ve svých rodinách, ale z mnoha závažných důvodů tak žít již nebudou moct (např. úmrtí rodičů, opatrovníků, zhoršující se zdravotní stav jich samých).  
 • Zřízení bydlení.
  Bydlení máme v plánu realizovat prostřednictvím sociální služby „Chráněné bydlení“, „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ nebo v rámci služby "Týdenní stacionář". Bydlení bude určeno klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu nějakého hendikepu. Bližší informace k jednotlivým sociálním službám naleznete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Přiblížení Centra LADA veřejnosti.
  Vytvoření otevřeného Centra, kde by se setkávali lidé bez i s hendikepem v nově vzniklé zóně Centra. Ta by měla mít jak odpočinkovou meditační část, tak i část pro malé děti a jejich matky.